Zakup i dostawa artykułów biurowych, piśmienniczych, papieru kserograficznego oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarki (urządzenia wielofunkcyjnego)

99 0

Zakup i dostawa artykułów biurowych, piśmienniczych, papieru kserograficznego oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarki (urządzenia wielofunkcyjnego)

Zapytanie ofertowe
Zał. nr 1 Formularz ofertowy
Zał. nr 2 Projekt umowy
Zał. nr 3a Wykaz materiałów biurowych artykułów piśmienniczych
Zał. nr 3b Wykaz materiałów eksploatacyjnych do drukarek
Zal. nr 4 Oświadczenie – wykluczenie

Inne wiadomości