Wykonanie robót geologicznych dla ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych na działce nr 449/2 w gm. Michałowice – otwór poszukiwawczy (studzienny) DZ-1

497 0

Inne wiadomości