Wodociągi Michałowice Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że Decyzją Nr KR.RET.70.65.2021 z dnia 20 maja 2021r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na ternie gminy Michałowice.

W związku z powyższym od dnia 16 czerwca 2023 r. wchodzi w życie nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Michałowice.

 

Tabela 1. Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

L.p. Taryfowa grupa odbiorców usług Wyszczególnienie Cena netto* Cena brutto
1. Grupa 1 Cena za 1m3 dostarczanej wody 4,15 zł 4,48 zł
Stawka opłaty abonamentowej:

– odbiorcy wody rozliczni wg odczytu wodomierza głównego w kwartalnym okresie rozliczeniowym

11,58 zł 12,51 zł
2. Grupa 2 Cena za 1m3 dostarczanej wody 4,15 zł 4,48 zł
Stawka opłaty abonamentowej:

– odbiorcy wody rozliczeniach wg odczytu wodomierza głównego w miesięcznym okresie rozliczeniowym

3,43 zł 3,70 zł
3. Grupa 3 Cena za 1m3 dostarczanej wody 4,15 zł 4,48 zł
Stawka opłaty abonamentowej:

– odbiorcy wody rozliczani wg norm zużycia w kwartalnym okresie rozliczeniowym

5,59 zł 6,04 zł

 

Tabela 2. Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

L.p. Taryfowa grupa odbiorców usług Wyszczególnienie Cena netto* Cena brutto
1. Grupa 1 Cena za 1m3 odebranych ścieków 12,67 zł 13,68 zł
Stawka opłaty abonamentowej:

– dostawcy ścieków rozliczani wg odczytu wodomierza głównego w miesięcznym okresie rozliczeniowym

3,12 zł 3,37 zł
2. Grupa 2 Cena za 1m3 odebranych ścieków 12,67 zł 13,68 zł
Stawka opłaty abonamentowej:

– dostawcy ścieków rozliczani wg odczytu wodomierza głównego i dodatkowego w miesięcznym okresie rozliczeniowym

5,34 zł 5,77 zł
3. Grupa 3 Cena za 1m3 odebranych ścieków 12,67 zł 13,68 zł
Stawka opłaty abonamentowej:

– dostawcy ścieków rozliczani wg norm zużycia w miesięcznym okresie

2,22 zł 2,40 zł
4. Stawka opłaty za każdy procent przekroczenia wartości dopuszczalnej wskaźnika zanieczyszczenia ścieków przemysłowych wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych 0,035 zł 0,038 zł


Sposób wyliczania należności (faktury):

  1. Ilość m3 wody i/lub ścieków mnoży się przez ich cenę jednostkową netto.
  2. Do wartości wyliczonej w pozycji „1” dolicza się stawkę opłaty abonamentowej.
  3. Wartości z pozycji „1” i „2” stanowią wartość sprzedaży netto.
  4. Do wartości sprzedaży netto dolicza się kwotę podatku od towarów i usług wg. stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (aktualnie 8%) i uzyskuje się wartość sprzedaży brutto.

 

PLIKI DO POBRANIA: