Brązowy Lider Aktywności Gospodarczej

120 0

Z przyjemnością informujemy, że Wodociągi Michałowice Sp. z o.o. zostały wyróżnione certyfikatem BRĄZOWEGO Lidera Aktywności Gospodarczej za miesiąc marzec 2024 w ogólnopolskim rankingu, którego zadaniem jest niezależna, obiektywna i wiarygodna ocena poziomu oddziaływania firm na rozwój gospodarczy całego kraju.

Tytuł Lidera Aktywności Gospodarczej przyznawany jest firmom, których działalność ma największy wpływ finansowy i inwestycyjny na polski rynek gospodarczy. Firmy poddawane są ocenie w dwóch etapach: regionalnym (tworzonym z kilkudziesięciu tysięcy mniejszych rankingów), z którego wyłanianych jest 10 firm o największej aktywności i wpływie na rynek gospodarczy danego regionu, a następnie w ogólnopolskim, w którym oceniany jest ich wpływ kapitałowy i inwestycyjny na rozwój oraz aktywność gospodarczą kraju.

Więcej informacji na temat celu i zasad tworzenia rankingu można znaleźć na stronie owg.pl w zakładce Lider Aktywności Gospodarczej

 

Inne wiadomości