Jak pobrać pliki druków z zakładki “Informacje”?

  1. należy najechać myszką na podkreśloną nazwę pliku
  2. nacisnąć prawy przycisk myszy
  3. wybrać z menu “Zapisz element docelowy jako…”
  4. zapisać plik na dysku

Na jakiej podstawie Wodociągi Michałowice wyliczają ilość ścieków, odprowadzonych do kanalizacji przez odbiorców wody?

Większość naszych klientów, korzystających z miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ma zainstalowane tylko wodomierze, wskazujące zużycie wody. Dlatego ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako równą ilości pobranej wody (podstawa: ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 roku).

 

Czy trzeba płacić za tę ilość ścieków, która odpowiada ilości wody zużywanej w przydomowym ogrodzie? Przecież woda, którą podlewa się zieleń nie jest odprowadzana do kanalizacji.

Za ilość ścieków, która odpowiada ilości wody zużywanej w ogrodzie nie trzeba płacić, jeśli macie Państwo zamontowany dodatkowy wodomierz, służący do pomiaru zużycia wody, stosowanej do tego celu (tzw. wody zużytej bezpowrotnie, która nie jest potem odprowadzana do miejskiej sieci kanalizacyjnej).

 

Dlaczego Wodociągi Michałowice odczytują stan wodomierzy w domach jednorodzinnych tylko raz w kwartale, a w przypadku nieobecności właściciela nieruchomości faktura wystawiania jest w oparciu o szacunkowe zużycie wody?

Wielu odbiorców wolałoby płacić za faktyczne zużycie wody. Wodociągi Michałowice obsługują ponad 35 tys. odbiorców i dlatego odczytuje stan wodomierzy w budynkach jednorodzinnych raz w kwartale – częstsze odczyty nie są możliwe z przyczyn ekonomiczno-organizacyjnych (spowodowałyby między innymi wzrost kosztów działalności spółki, co przełożyłoby się na cenę wody). Przekazywanie Wodociągom Michałowice comiesięcznych odczytów stanu wodomierza nie wpłynie więc na Państwa cykl rozliczeniowy. Jednak, jeśli z powodu Państwa nieobecności w domu nasz pracownik nie mógł odczytać stanu wodomierza, podając Wodociągom Michałowice kwartalne zużycie wody otrzymacie Państwo wystawioną w oparciu o tę informację fakturę. Stan wodomierza można podać telefonicznie.