Tryb postępowania w celu przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

  1. Wystąpienie do Wodociągów Michałowice z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia do sieci wod-kan:
  2. Przygotowanie dokumentacji i wykonanie przyłącza na podstawie warunków przyłączenia do sieci wod-kan wydanych przez Wodociągi Michałowice oraz obowiązujących przepisów prawa.
  3. Wystąpienie do Wodociągów Michałowice z wnioskiem zgłoszenia robót oraz wnioskiem o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.
  4. Odbiór techniczny przyłącza przez upoważnionych przedstawicieli Wodociągów Michałowice.
  5. Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.
  6. Montaż urządzenia pomiarowego.