RODO

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). RODO stosowane jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce. Wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Wodociągi Michałowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podjęły szereg działań w celu spełnienia wymagań określonych w RODO.
Jednocześnie podkreślamy, że w stosunku do zawartych umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków, cel i zakres przetwarzania danych się nie zmienia.
Wyrażone przez Państwa dotychczasowe zgody na przetwarzanie danych osobowych, zebrane na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych, nie tracą ważności.

Wodociągi Michałowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: WM) wyznaczyły Inspektora Ochrony Danych (IOD). Kontakt z Inspektorem możliwy jest poprzez adres e-mail: iod@michalowice.malopolska.pl. Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez WM, w tym żądania realizacji Państwa uprawnień wynikających z przepisów. Do zadań Inspektora Ochrony Danych w WM nie należy natomiast rozpatrywanie innych spraw, w tym np. zmiana danych objętych umową.

Ogólna klauzula informacyjna »