Wymagane dokumenty przy zmianie płatnika:

  1. Akt własności lub umowa kupna-sprzedaży bądź umowa najmu
  2. pełnomocnictwo pozostałych wspólwłaścicieli (w przypadku gdy jest wiecej niż jeden właściciel)
  3. dowód osobisty
  4. protokół zdawczo-odbiorczy z numerem i stanem wodomierza na dzień przekazania