Cennik usług

Świadczonych przez Wodociągi Michałowice Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością niezawartych w taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odpowadzanie ścików.

Cennik pozostałych usług od 09.05.2022 r.