Wodociągi Michałowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Godziny pracy Biura obsługi:

Poniedziałek:  8.00 – 17.00
Wtorek-Czwartek:  8.00 – 16.00
Piątek:  8.00-15.00

 

Formy kontaktu:

 

Adres i siedziba spółki:

Wodociągi Michałowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Plac Józefa Piłsudskiego 1
32-091 Michałowice
e-mail: biuro@wodociagimichalowice.pl

Krajowy Rejestr Sądowy Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy
KRS 0000440511
NIP 5130233716
REGON 122679187

 

BSR Krakow o/Michalowice
25 8589 0006 0180 0550 5597 0001