Wykonanie robót geologicznych dla ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych na działce nr 5/3 w Zagórzycach Dworskich gm. Michałowice – wykonanie otworu poszukiwawczego (studziennego) HD-1

362 0

Wykonanie robót geologicznych dla ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych na działce nr 5/3 w Zagórzycach Dworskich gm. Michałowice – wykonanie otworu poszukiwawczego (studziennego) HD-1

Zapytanie ofertowe
Zal. Nr 1 Formularz ofertowy
Zal. Nr 2 Przedmiar robót
Zal. Nr 3 Oswiadczenie – wykluczenie
Zal. Nr 4 Projekt robót geologicznych
Zal. Nr 5 Projekt umowy
Zal. Nr 6 Decyzja Srarosty Krakowskiego

Wyjaśnienie do treści zapytania ofertowego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Inne wiadomości

Dostawa, montaż i instalacja dostarczonego w ramach zamówienia sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz konfiguracja powstałej infrastruktury informatycznej w tym przeniesienie istniejących baz danych i systemów informatycznych, podłączenie istniejących stacji roboczych do nowego środowiska informatycznego

Opublikowane przez - 14 października 2019 0
Dostawa, montaż i instalacja dostarczonego w ramach zamówienia sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz konfiguracja powstałej infrastruktury informatycznej w tym przeniesienie…

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic działek dla nieskanalizowanych posesji w miejscowości Raciborowice w rejonie ulic: Rzecznej, Na Błonie, J. Długosza do granicy Batowic, J. Długosza do granic Zastowa

Opublikowane przez - 14 października 2019 0
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic działek dla nieskanalizowanych posesji w miejscowości Raciborowice w rejonie…