Wykonanie robót geologicznych dla ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych na działce nr 5/3 w Zagórzycach Dworskich gm. Michałowice – wykonanie otworu poszukiwawczego (studziennego) HD-1

119 0

Wykonanie robót geologicznych dla ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych na działce nr 5/3 w Zagórzycach Dworskich gm. Michałowice – wykonanie otworu poszukiwawczego (studziennego) HD-1

Zapytanie ofertowe
Zal. Nr 1 Formularz ofertowy
Zal. Nr 2 Przedmiar robót
Zal. Nr 3 Oswiadczenie – wykluczenie
Zal. Nr 4 Projekt robót geologicznych
Zal. Nr 5 Projekt umowy
Zal. Nr 6 Decyzja Srarosty Krakowskiego

Wyjaśnienie do treści zapytania ofertowego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Inne wiadomości