Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa zbiornika wyrównawczego na wodę pitna o pojemności ok. 330m3 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Raciborowice” – postępowanie nr 2

324 0

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa zbiornika wyrównawczego na wodę pitna o pojemności ok. 330m3 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Raciborowice” – postępowanie nr 2

Zapytanie ofertowe
Zal. Nr 1 Formularz ofertowy
Zal. Nr 2 Wykaz osób
Zal. Nr 3 Wykaz usług
Zal. Nr 4 Oswiadczenie – wykluczenie
Zal. Nr 5 Zobowiazanie podmiotu trzeciego
Zal. Nr 6 Projekt umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Inne wiadomości