Wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic posesji w miejscowości Raciborowice rejon ulic Jana Długosza, Radzikowskiego, Kanonicza, Szkolna w gminie Michałowice

600 0

Wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic posesji w miejscowości Raciborowice rejon ulic Jana Długosza, Radzikowskiego, Kanonicza, Szkolna w gminie Michałowice.

Inne wiadomości