Wykonanie robót pn: “Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami dz. nr 839/7 w miejscowości Michałowice gm. Michałowice”.

375 0

Wykonanie robót pn: “Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami dz. nr 839/7 w miejscowości Michałowice gm. Michałowice”.

Inne wiadomości