Wykonanie obudowy studni BS-1 wraz z zagospodarowaniem terenu i włączeniem w istniejącą sieć wodociągową.

446 0

Wykonanie obudowy studni BS-1 wraz z zagospodarowaniem terenu i włączeniem w istniejącą sieć wodociągową w miejscowości Michałowice II, ul. Akacjowa, na działkach nr 244, 242/1, 242/13, 242/19, 232, 229/1 obręb: 006 Michałowice gm. Michałowice.

Zapytanie ofertowe
Zał nr 1 Formularz ofertowy
Zał nr 2 Przedmiary Robót
Zał nr 3 Specyfikacja Techniczna
Zał nr 4 Projekt Budowlany
Zał nr 5 Projekt umowy
Zał nr 6 Wzór harmonogramu

Inne wiadomości

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic działek dla nieskanalizowanych posesji w miejscowości Raciborowice w rejonie ulic: Rzecznej, Na Błonie, J. Długosza do granicy Batowic, J. Długosza do granic Zastowa

Opublikowane przez - 14 października 2019 0
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic działek dla nieskanalizowanych posesji w miejscowości Raciborowice w rejonie…