Wykonanie obudowy studni BS-1 wraz z zagospodarowaniem terenu i włączeniem w istniejącą sieć wodociągową.

474 0

Wykonanie obudowy studni BS-1 wraz z zagospodarowaniem terenu i włączeniem w istniejącą sieć wodociągową w miejscowości Michałowice II, ul. Akacjowa, na działkach nr 244, 242/1, 242/13, 242/19, 232, 229/1 obręb: 006 Michałowice gm. Michałowice.

Zapytanie ofertowe
Zał nr 1 Formularz ofertowy
Zał nr 2 Przedmiary Robót
Zał nr 3 Specyfikacja Techniczna
Zał nr 4 Projekt Budowlany
Zał nr 5 Projekt umowy
Zał nr 6 Wzór harmonogramu

Inne wiadomości

Dostawa, montaż i instalacja dostarczonego w ramach zamówienia sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz konfiguracja powstałej infrastruktury informatycznej w tym przeniesienie istniejących baz danych i systemów informatycznych, podłączenie istniejących stacji roboczych do nowego środowiska informatycznego

Opublikowane przez - 14 października 2019 0
Dostawa, montaż i instalacja dostarczonego w ramach zamówienia sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz konfiguracja powstałej infrastruktury informatycznej w tym przeniesienie…