Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: rozbudowa (wykonanie dodatkowej komory) zbiornika wody pitnej na działce 140/9 w miejscowości Raciborowice gm. Michałowice

312 0

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: rozbudowa (wykonanie dodatkowej komory) zbiornika wody pitnej na działce 140/9 w miejscowości Raciborowice gm. Michałowice

Inne wiadomości