Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie robót konstrukcyjnych i elektrycznych nad realizacją zadania pn.:”Budowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej 2×200 m3 z komorą zasuw i hydrofornią wraz z infrastrukturą towarzyszącą: placami manewrowymi, zewnętrzną instalacją wodociągową, zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej, zbiornikami szczelnymi na ścieki sanitarne, zewnętrzną instalacją elektryczną oraz instalacjami wewnętrznymi wod-kan i elektryczną w miejscowości Michałowice”

673 0

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie robót konstrukcyjnych i elektrycznych nad realizacją zadania pn.: “Budowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej 2×200 m3 z komorą zasuw i hydrofornią wraz z infrastrukturą towarzyszącą: placami manewrowymi, zewnętrzną instalacją wodociągową, zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej, zbiornikami szczelnymi na ścieki sanitarne, zewnętrzną instalacją elektryczną oraz instalacjami wewnętrznymi wod-kan i elektryczną
w miejscowości Michałowice”

Inne wiadomości