Zestaw hydroforowy dla Masłomiącej

842 0

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o. informuje, że w celu poprawy lokalnych warunków hydraulicznych sieci wodociągowej w miejscowości Masłomiąca, podpisało umowę na realizację inwestycji polegającej na budowie zestawu hydroforowego, który ma przyczynić się do poprawy zasilenia w wodę pitną tych odbiorców, którzy są usytuowani w obszarze o niewystarczającym zasięgu oddziaływania grawitacyjnego. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na przełomie maj/czerwiec br.

Inne wiadomości

Komunikat

Opublikowane przez - 29 maja 2020 0
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że Decyzją Nr KR.RET.070.188.2018 z dnia 26 kwietnia 2018r. Dyrektor…