Komunikat – racjonalne korzystanie z wody

730 0

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o. zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Michałowice o racjonalne korzystanie z wody pobieranej z wodociągu gminnego. Dotyczy to szczególnie, poboru wody na opryski, nawadniania ogródków i mycia samochodów.

Występujący w ostatnim czasie brak opadów, po bezśnieżnej zimie spowodował, że zużycie wody jakie panują w ostatnich tygodniach jest kilkukrotnie większe, co powoduje, że urządzenia wodociągowe szczególnie w godzinach zwiększonego rozbioru mogą nie wystarczyć do zaspokojenia potrzeb wszystkich mieszkańców gminy.

W związku z powyższym PUK w Michałowicach prosi, aby ograniczyć korzystanie z wody z sieci wodociągowej na inne cele niż socjalno-bytowe tj. nie wykorzystywać jej do podlewania ogrodów, trawników, mycia samochodów, poboru wody na opryski itp.

Inne wiadomości