Komunikat

531 0

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że Decyzją Nr KR.RET.070.188.2018 z dnia 26 kwietnia 2018r. Dyrektor Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na ternie gminy Michałowice.
W związku z powyższym od dnia 29 maja 2020 r. wchodzi w życie nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Michałowice.

Aktualne ceny w załączniku (KOMUNIKAT o ogłoszeniu taryf_2 29.05.2020) oraz w zakładce Informacje/Taryfy.

Inne wiadomości