KOMUNIKAT

808 0

KOMUNIKAT

„Woda z wodociągu publicznego Młodziejowice – ujęcie Młodziejowice, ul. Kadrowa, gmina Michałowice podawana dla mieszkańców gminy Michałowice w miejscowościach, tj.: Młodziejowice (z wyjątkiem ulic: Winnica, Na Szczepowa, Nadział, Awdańców oraz w części ul. Stoczki od nr 34, Legionowa od nr 1 do nr 130) oraz Michałowice (ulice: Kożlica, Podedworze, Parkowa, Sąsiedzka, Nad Dłubnią, Dąbrowskich nr 20 i 25 do 96),

JEST WARUNKOWO PRZYDATNA DO SPOŻYCIA

Po zapoznaniu się z wynikami badania próbki wody pobranej w dniu 04 sierpnia 2020 r. z punktu czerpalnego: ujęcie Młodziejowice, ul. Kadrowa stwierdzono, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenia dopuszczalnej wartości parametru bakterii grupy Coli w ilości 2 j.t.k w 100 ml wody (wartość dopuszczalna 0 j.t.k w 100 ml wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym:

Woda może być używana do picia po uprzednim przegotowaniu. Przegotowaniu wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków, niemowląt, dzieci do lat 2 oraz osób z obniżoną odpornością. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podług i spłukiwania toalet ect.).

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o., zarządzające wodociągiem publicznym Młodziejowice podjęło działania naprawcze celem doprowadzenia jakości wody do wymogów ww. rozporządzenia.

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.

Inne wiadomości