KOMUNIKAT

597 0

KOMUNIKAT

Dla mieszkańców miejscowości: Młodziejowice i części Michałowic (tj. ul Dąbrowskich, ul. Sąsiedzka, ul. Nad Dłubnią, ul. Koźlica, ul. Parkowa, część ul. Podedworze) zaopatrywanych w wodę z wodociągu publicznego Młodziejowice.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach sp. z o. o., informuje, że na podstawie sprawozdań z analiz laboratoryjnych prób wody pobranych powtórnie w dniu 06 sierpnia 2020r. z ujęcia Młodziejowice oraz punktów czerpalnych znajdujących się na sieci wodociągu publicznego Młodziejowice

wydana została decyzja stwierdzająca:

przydatność wody do spożycia przez ludzi podawana dla konsumentów w miejscowości: Młodziejowice i części Michałowic (tj. ul Dąbrowskich, ul. Sąsiedzka, ul. Nad Dłubnią, ul. Koźlica, ul. Parkowa, część ul. Podedworze)

Diagnostyka laboratoryjna wykazała, że jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r.  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym woda może być używana do picia, jak również innych celów domowych.

Inne wiadomości