Komunikat

360 0

Miło nam poinformować, że od dnia 3 stycznia 2022 r. ulega zmianie nasza dotychczasowa nazwa – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o., na Wodociągi Michałowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przypominamy, że zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa, zmiana nazwy Spółki nie powoduje zmiany podmiotu, który jest stroną zawartych umów oraz zaciągniętych zobowiązań. Bez zmian pozostają wszystkie pozostałe dane, w tym:

 • NIP o nr 5130233716
 • REGON o nr 122679187
 • Numer wpisu Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego 0000440511
 • Numery kont bankowych,
 • Numery telefonów,
 • Adres pocztowy,
 • Wysokość kapitału zakładowego

Zwracamy również uwagę, że zmienia się nazwa Państwa Administratora Danych Osobowych. W pozostałym zakresie treść informacji nie ulega zmianie.

Aktualne dane Spółki:

 • Wodociągi Michałowice Sp. z o.o.
 • 32-091 Michałowice, pl. Józefa Piłsudskiego 1
 • e-mail: biuro@wodociagimichalowice.pl
 • www: wodociagimichalowice.pl

 

Inne wiadomości

Awaria

Opublikowane przez - 13 marca 2019 0
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach informuje, że w związku z awarią na sieci wodociągowej, wystąpiła przerwa w dostawie wody w…