Nowe taryfy od Stycznia 2018

1542 0

Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j .: Dz. U. z 2017 r., poz. 328, ze zm.), Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w dniu 27 listopada 2017 r. Rada Gminy Michałowice podjęła uchwałę nr XL/305/2017
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Nowa taryfa, która od dnia 1 stycznia 2018 r. będzie obowiązywać na terenie gminy Michałowice zawiera następujące ceny i stawki opłat: pobierz plik

Inne wiadomości