KONSERWATOR SIECI I URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH – Nabór na stanowisko

1460 0

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko

KONSERWATOR SIECI I URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

Wymagania:

 • wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • prawo jazdy kategorii B
 • mile widziane doświadczenie w pracy w charakterze monter/konserwator sieci wodociągowo-kanalizacyjnych
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
 • dyspozycyjność
 • pożądana znajomość topografii gminy Michałowice

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 •  montaż sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
 • naprawy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
 • wymiana i montaż wodomierzy
 • usuwanie awarii na sieci wodociągowo-kanalizacyjnych
 • obsługa ujęć głębinowych, hydroforni wody, przepompowni ścieków
 • odczyty wodomierzy
 • dostarczanie rachunków

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne (CV ze zdjęciem, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dotychczasowe zatrudnienie, oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji) należy składać w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o., plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice – budynek urzędu gminy III piętro, w terminie do dnia 2 maja 2018 roku.

Inne wiadomości