Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obszarze ul. Rycerza Raciborza w m. Raciborowice i Kończyce

Opublikowane przez - 6 marca 2017

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na wykonaniu prac budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w obszarze ul. Rycerza Raciborza w miejscowościach Raciborowice i Kończyce, Gmina Michałowice. 2. Zamówienie obejmuje realizację następujących prac: 2.1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej D200 i D160 mm PVC – zgodnie z projektem budowlanym objętym prawomocną decyzją Starosty