OPIS OPERACJI

Wodociągi Michałowice Sp. z o.o. pozyskały dofinansowanie ze środków unijnych na realizację projektu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 27 sierpnia 2020 roku w Krakowie, została podpisana umowa o przyznaniu pomocy z Samorządem Województwa Małopolskiego. Wartość całkowita Projektu wynosi 3 068 274,42 zł (z Vat), z czego maksymalna wysokość pomocy wynosi 1 571 032,00 zł.

 

Zakres Operacji

  • budowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej 2 x 200 m3 w miejscowości Michałowice z komorą zasuw, hydrofornią i infrastrukturą towarzyszącą
  • budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Raciborowice

 

Cele Operacji

Celem planowanej operacji jest stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju społecznego oraz rozwoju przedsiębiorstw działających zgodnie z zasadami poszanowania środowiska poprzez budowę zbiornika wyrównawczego wody pitnej w miejscowości Michałowice oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Raciborowice.

 

Planowane wyniki operacji

  • budowa zbiornia wyrównawczego wody pitnej z komorą zasuw i hydrofornią wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  • budowa 0,627 km sieci kanalizacyjnej
  • zakup zabudowy wysokociśnieniowej do czyszczenia kanalizacji w zakresie średnic 400 mm zamontowanej na przyczepie
  • zakup zestawu do inspekcji kanalizacji w zakresie średnic do 400 mm z wychylno-obrotową głowicą.