TRYB POSTĘPOWANIA

w celu zapewnienia doprowadzenia wody:

  1. Wystąpienie do ZWiK w Michałowicach o wydanie warunków technicznych określających możliwości doprowadzenia wody powinno zawierać:
  2. Przedłożenie do uzgodnienia dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem o przyłączenie w celu podpisania umowy o przyłączenie i wydania zezwolenia na wykonanie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.
  3. Podpisanie umowy o przyłączenie.
  4. Realizacja inwestycji na zasadach jak w umowie o przyłączenie.
  5. Odbiór techniczny wybudowanego przyłącza przez PUK w Michałowicach.
  6. Podpisanie umowy o zaopatrzenie w wodę.
  7. Montaż wodomierza i rozpoczęcie świadczenia usług przez PUK w Michałowicach.