Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic posesji na ulicy Spokojnej w miejscowości Michałowice”

185 0

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic posesji na ulicy Spokojnej w miejscowości Michałowice”

Zapytanie ofertowe
Zał. Nr 1 Formularz ofertowy
Zał. Nr 2 Wykaz osób
Zał. Nr 3 Wykaz usług
Zał. Nr 4 Oświadczenie – wykluczenie
Zał. Nr 5 Zobowiązanie podmiotu trzeciego
Zał. Nr 6 Projekt umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Inne wiadomości