Ogłoszenie o pracę.

268 0

Wodociągi Michałowice ogłaszają nabór na stanowisko

MONTER KONSERWATOR SIECI WODOCIĄGOWEJ

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:
wykonywanie prac eksploatacyjnych oraz naprawczych na gminnej sieci wodociągowej,

montaż sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

naprawy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

wymiana i montaż wodomierzy

usuwanie awarii na sieci wodociągowokanalizacyjnych

obsługa ujęć głębinowych, hydroforni wody, przepompowni ścieków

odczyty wodomierzy

dostarczanie rachunków (faktur)


Wymagania niezbędne:

wykształcenie minimum zawodowe,

prawo jazdy kategorii B,

doświadczenie w pracy na takim samym lub podobnym stanowisku,

dyspozycyjność oraz predyspozycje do pracy zmianowej w trudnych warunkach terenowych i pogodowych (praca w ruchu ulicznym, w dni wolne od pracy)
• dobry stan zdrowia

Oferujemy:
stały etat

pracę w stabilnej firmie,

możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.


Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV, listu motywacyjnego oraz kserokopii innych dokumentów potwierdzających posiadane kompetencje z dopiskiem „Monter konserwator sieci wodociągowej” w formie pisemnej pocztą na adres Spółki tj. 31091 Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 1, lub osobiście po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się, najpóźniej do dnia 15 grudnia 2021 roku.


Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w odpowiedzi na ogłoszenie o pracy, w tym dokumentach oraz podanych w trakcie rekrutacji w celach niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o. Jestem świadomy/a swojego prawa do wycofania zgody
w dowolnym czasie, oraz że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania moich danych dokonanego przed wycofaniem zgody”.

Inne wiadomości