Wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic posesji w rejonie ulicy Komora w miejscowości Michałowice.

314 0

Wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic posesji w rejonie ulicy Komora w miejscowości Michałowice.

Inne wiadomości