Budowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej 2x200m3 z komorą zasuw i hydrofornią wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Michałowice

1371 0

Budowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej 2×200 m3 z komorą zasuw i hydrofornią wraz z infrastrukturą towarzyszącą: placami manewrowymi, zewnętrzną instalacją wodociągową, zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej, zbiornikami szczelnymi na ścieki sanitarne, zewnętrzną instalacją elektryczną oraz instalacjami wewnętrznymi wod-kan i elektryczną w miejscowości Michałowice.

Inne wiadomości