Informacja na temat FAKTUR

618 0

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach Sp.z o.o. uprzejmie informuje, że uwzględniając dotychczasowe uwagi zgłaszane przez Odbiorców usług dotyczące wystawianych faktur, począwszy od czerwca bieżącego roku, Spółka dostarcza faktury wg. nowego wzoru.

Wszelkie uwagi lub spostrzeżenia dotyczące nowych faktur prosimy zgłaszać WYŁĄCZNIE w formie elektronicznej na adres email: hklimczak@pukmichalowice.pl. W treści wiadomości oprócz swoich spostrzeżeń lub uwag dotyczących faktury należy podać numer faktury, numer odbiorcy usług oraz imię, nazwisko i adres nabywcy.

Wszelkie uwagi będą analizowane i wyjaśniane według kolejności zgłoszeń.

Inne wiadomości