Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)

489 0

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza brak zagrożenia dla systemów wodociągowych jako formy rozprzestrzeniania koronawirusa.

Jak wynika z najnowszej publikacji Światowej Organizacji Zdrowia z dnia 19.03.2020r. (Water, sanitation, hygiene and waste management for the COVID-19) w chwili obecnej nie ma dowodów na przetrwanie wirusa wywołującego chorobę COVID-19 w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi lub ściekach. Jak podkreśliło WHO ryzyko dla zasobów wody związane z wystąpieniem choroby COVID 19 jest niskie. Jednoczenie WHO zaznacza, że standardowe, wykorzystywane w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych metody uzdatniania wody, w szczególności z zastosowaniem chloru, będą pomocne przy ewentualnej dezaktywacji wirusa SARS-CoV-2

Rekomendowany przez WHO proces uzdatniania wody jest stosowany na wszystkich ujęciach wody Wodociągów Michałowice.

Inne wiadomości