Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych – otworu poszukiwawczego (studziennego) K-1 – docelowo: studni wierconej K-1 na działce nr 115/3 w Kozierowie gm. Michałowice

363 0

Inne wiadomości

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic działek dla nieskanalizowanych posesji w miejscowości Raciborowice w rejonie ulic: Rzecznej, Na Błonie, J. Długosza do granicy Batowic, J. Długosza do granic Zastowa

Opublikowane przez - 14 października 2019 0
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic działek dla nieskanalizowanych posesji w miejscowości Raciborowice w rejonie…