Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych – otworu poszukiwawczego (studziennego) K-1 – docelowo: studni wierconej K-1 na działce nr 115/3 w Kozierowie gm. Michałowice

618 0

Inne wiadomości