Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych – otworu poszukiwawczego (studziennego) K-1 – docelowo: studni wierconej K-1 na działce nr 115/3 w Kozierowie gm. Michałowice

444 0

Inne wiadomości

Dostawa, montaż i instalacja dostarczonego w ramach zamówienia sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz konfiguracja powstałej infrastruktury informatycznej w tym przeniesienie istniejących baz danych i systemów informatycznych, podłączenie istniejących stacji roboczych do nowego środowiska informatycznego

Opublikowane przez - 14 października 2019 0
Dostawa, montaż i instalacja dostarczonego w ramach zamówienia sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz konfiguracja powstałej infrastruktury informatycznej w tym przeniesienie…