Nadszedł czas na Raciborowice

1419 0

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach sp. z o.o. zleciło odwiert studni głębinowej w miejscowości Raciborowice tj. ujęcia wód podziemnych z utworów Kredowych (otwór poszukiwawczy S-2).

Aktualnie podstawowym i jedynym ujęciem wody dla gminnego wodociągu grupowego „Raciborowice”, zaopatrującego w wodę miejscowości: Raciborowice, Kończyce, Książniczki, Zdzięsławice oraz częściowo Pielgrzymowice i Więcławice Stare, jest wykonana w 1987 r. studnia wiercona S-1. Posiadane pozwolenie wodno-prawne pozwala na maksymalny godzinny pobór wody z tego ujęcia wynoszący Qmax= 30,0m3/h.

Warto dodać, że miejsce odwiertu nie było wyznaczone przypadkowo. Lokalizacja studni została przewidziana na działce, na której wykonany jest zbiornik wyrównawczy o łącznej pojemności 300 m3. Taka lokalizacja otworu poszukiwawczego pozwoli w przyszłości na bezpośrednie zasilanie sąsiadującego z ujęciem zbiornika.

Rozbudowa infrastruktury wodociągowej w tym obszarze ma przyczynić się do zapewnienia niezawodności i ciągłości zaopatrzenia w wodę mieszkańców ww miejscowości i stanowić uzupełnienie obecnych źródeł wody, a w przypadku konserwacji lub wystąpienia awarii ujęcia podstawowego, zapobiec okresowym brakom w dostawach wody. Dodatkowo w okresach zwiększonego rozbioru spowodowanego wysoką temperaturą i brakiem opadów, projektowane ujęcie zapewnić ma stabilność zaopatrzenia mieszkańców w wodę.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęc z przygotowań do rozpoczęcia robót geologicznych.

 

 

Inne wiadomości