Ujęcie wody w Zagórzycach Starych

1146 0

Zakończyły się prace związane z przyłączeniem studni wierconej zlokalizowanej w miejscowości Zagórzyce Stare.
Podłączana studnia głębinowa odwiercona na początku roku 2017, bazuje na kredowym poziomie wodnonośnym. Zasoby eksploatacyjne (wydajność) ujęcia zostały ustalone na poziomie Q=54,6 m3/h. Badania fizyko-chemiczne pobranych prób wody potwierdziły doskonałą jakość ujętej wody, tym samym woda odpowiada jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ekspolatacja studni możliwa będzie po wydaniu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pozwoleania wodno-prawnego.
Zachęcamy do obejrzenia zdjęc dokumentujących jak powstawało nowe ujęcie.

Inne wiadomości

Przerwa w dostawie wody

Opublikowane przez - 19 czerwca 2019 0
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o. informuje,że w związku z brakiem zasilania na ujęciu wody w miejscowości Młodziejowice,…