Kolejna inwestycja dla mieszkańców Masłomiącej

873 0

Trwają prace związane z przyłączeniem studni wierconej zlokalizowanej w miejscowości Zagórzyce Stare. Po oddaniu zestawu Hydroforowego zlokalizowanego w Woli Więcławskiej jest to już kolejna w tym roku inwestycja mająca na celu zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa dostawy wody dla tej części gminy Michałowice.

Podłączana studnia głębinowa odwiercona na początku roku 2017, bazuje na kredowym poziomie wodononośnym. Zasoby eksploatacyjne (wydajność) ujęcia zostały ustalone na poziomie Q=54,6 m3/h. Badania fizyko-chemiczne pobranych prób wody potwierdziły doskonałą jakość ujętej wody, tym samym woda odpowiada jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ekspolatacja studni możliwa będzie po wydaniu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pozwolenia wodno-prawnego.

Inne wiadomości