NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

1361 0

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko
KONSERWATOR SIECI I URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

I. Wymagania:
– wykształcenie zasadnicze zawodowe
– prawo jazdy kategorii B
– mile widziane doświadczenie w pracy w charakterze monter/konserwator sieci wodociągowo-
kanalizacyjnych
– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
– dyspozycyjność
– pożądana znajomość topografii gminy Michałowice

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
– montaż sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
– naprawy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
– wymiana i montaż wodomierzy
– usuwanie awarii na sieci wodociągowo-kanalizacyjnych
– obsługa ujęć głębinowych, hydroforni wody, przepompowni ścieków
– odczyty wodomierzy
– dostarczanie rachunków

III. Wymagane dokumenty aplikacyjne (CV ze zdjęciem, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dotychczasowe zatrudnienie, oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji) należy składać w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 
w Michałowicach Sp. z o.o., plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice – budynek urzędu gminy III piętro, w terminie do dnia 3 sierpnia 2018 roku.

Inne wiadomości