INWESTYCJE PUK W MICHAŁOWICACH 2017/2018 ROK

2007 0

1.Planowane

1.1 Włączenia nowo odwierconej studni głębinowej na działce nr 4 w miejscowości Zagórzyce Stare do eksploatacji

Prace nad włączeniem nowo odwierconej studni głębinowej do sieci wodociągowej, są na etapie wykonywania projektu obudowy studni oraz odcinka wodociągu tłocznego, łączącego studnię 
ze zbiornikiem w Zagórzycach Dworskich.

1.2 Hydrofornia Wola Więcławska

Budowa lokalnej hydroforni na działce nr 312/14 w miejscowości Wola Więcławska. Obecnie prace są w końcowej fazie projektu.

1.3 Sieć wodociągowa Więcławice Dworskie – Masłomiąca

Budowa odcinka sieci wodociągowej DN 150 PE długości około 2100 mb od ulicy Dworskiej 
w miejscowości Więcławice Dworskie, ulicą Leśną do ul. Parkowej w miejscowości Masłomiąca – rejon osiedla Saritor. Obecnie trwają prace związane z wykonaniem projektu.

1.4 Zakup działki na ul. Leśnej w miejscowości Michałowice

Zakup działki nr 370/8 w miejscowości Michałowice na ul. Leśnej pod kątem budowy nowego zbiornika wody wraz z hydrofornią, zasilającego część miejscowości Michałowice oraz miejscowość Górna Wieś.

1.5 Kompleksowa analiza sieci wodociągowych na terenie gminy Michałowice

Przedsiębiorstwo przeprowadziło wstępne rozmowy z biurem projektowym na temat wykonania kompleksowej analizy zapotrzebowania na wodę w gminie Michałowice z uwzględnieniem aktualnego planu zagospodarowania gminy. Projektant wskaże odcinki które w pierwszej kolejności będą wymagały przebudowy z uwagi za małe średnice oraz przedstawi plan rozwoju sieci wodociągowej na kolejne lata.

1.6 Budowa zbiornika w miejscowości Kozierów

Plany budowy zbiornika wody pitnej w miejscowości Kozierów są w końcowej fazie projektu. Zgodnie z umową zawartą z projektantem termin złożenia projektu do pozwolenia na budowę 
to VI 2017 rok.

1.7 Budowa kanalizacji na ul. Banasiówka w Michałowicach

Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji zbiorczej o długości około 1600 m oraz sieci wodociągowej o długości około 600 m. Kanalizacja sanitarna wykonana zostanie wzdłuż 
ul. Krakowskiej, Banasiówka i częściowo Jesionowej, a sieć wodociągowa wzdłuż 
ul. Banasiówka. W ramach niniejszego zadania realizowany będzie również chodnik wraz 
z kanalizacją deszczową oraz przebudową ul. Banasiówka.

1.8 Ujęcie Rzemieślnicza.

Odwiert studni głębinowej w rejonie działki nr 80/3 w miejscowości Michałowice. Po wykonaniu odwiertu, wykonanie projektu włączenia studni głębinowej do eksploatacji (obudowa studni wraz z infrastrukturą, odcinek sieci DN 150 PE o długości około 1 500 mb).

2. W trakcie realizacji

2.1 Budowa sieci wodociągowej Więcławice Stare – Raciborowice
 • Data podpisania umowy 09.05.2017r.
 • Data zakończenia robót zgodnie z umową 31.08.2017r.
 • Wartość robót brutto 598 511,32 PLN

Zakres prac obejmuje budowę wodociągu DN 160 mm na odcinku Więcławice Stare – Raciborowice.

2.2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej zbiorczej w miejscowości Raciborowice (ul. Rycerza Racibora).
 • Data podpisania umowy 10.04.2017r.
 • Data zakończenia robót zgodnie z umową 30.06.2017 r.
 • Wartość robót brutto 168 587,12 PLN

Zakres prac obejmuje budowę sieci kanalizacji zbiorczej na terenie miejscowości Raciborowice wzdłuż ul. Rycerza Racibora, o długości około 430 m.

2.2 Modernizacja przepompowni ścieków Zarzecze
 • Data podpisania umowy 15.02.2017r
 • Data zakończenia robót zgodnie z umową 08.06.2017 r
 • Wartość robót brutto 87 477,46 PLN

Zakres prac obejmuje montaż instalacji pomiarowej, wizualizacji wraz ze sterowaniem, budową odcinka kanału tłocznego DN 180 PE x 2 oraz przepięcie istniejącego kanału tłocznego DN 90 PE, zabudową komór odwadniających i odpowietrzników.

2.3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej zbiorczej w miejscowości Michałowice, 
ul. Legionowej oraz części Młodziejowic.
 • Data podpisania umowy 25.05.2017r
 • Data zakończenia robot zgodnie z umową 29.09.2017 r
 • Wartość robót brutto 734 060,38 PLN

Zakres prac obejmuje budowę sieci kanalizacji zbiorczej na terenie miejscowości Michałowice 
w rejonie ulicy Legionowej i w sąsiadującej z nią części Młodziejowic, o długości 1 400 m. wraz z podejściami do granic posesji.

2.4 Inspekcja sieci kanalizacji sanitarnej.

Zadanie obejmuje wykonanie inspekcji CCTV istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Raciborowic i Kończyce , wskazanie odcinków które w pierwszej kolejności wymagają remontu lub wymiany .

 • Data podpisania umowy 18.05.2017r
 • Data zakończenia robót zgodnie z umową 30.07.2017 r
 • Wartość robót brutto 48 424,2 PLN

3. Zakończone

3.1 Oddanie do użytkowania nowego ujęcia wody GM1-Bis
 • Wartość robót brutto 109 109,54 PLN

Ujęcie jest zlokalizowane przy ulicy Źródlanej w miejscowości Michałowice. W zakres inwestycji wchodziło wykonanie obudowy studni głębinowej, zagospodarowanie terenu wraz 
z remontem ogrodzenia . Ujęcie to zasila zbiornik położony przy ulicy Jana Pawła 
w miejscowości Michałowice.

3.2 Przebudowa odcinka rurociągu tłocznego zasilającego zbiornik w Zagórzycach

z ujęcia S-1 w Woli Więcławskiej

 • Wartość robót brutto 44 696,60 PLN

Przebudowa obejmowała wymianę ok 800 mb istniejącego rurociągu stalowego na nowy wykonany z rur PE- RC.

3.3 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Fiołkowej
 • Wartość umowna robót brutto 611 543,46 PLN

Zakres robót obejmował wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200mm PVC ok 580m, DN 225mm PE ok 70m, DN 160mm PVC ok 95m, tłocznej DN 90mm PE ok 140m, tłocznej DN63mm ok 40m, komory pomiarowej i przepompowni ścieków.
Postęp w realizacji wyżej wymienionych inwestycji możecie Państwo śledzić na bieżąco na naszej stronie www.pukmichalowice.pl/

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach
Prezes Leszek Pałetko

Inne wiadomości

Awaria

Opublikowane przez - 31 marca 2023 0
Wodociągi Michałowice Sp. z o.o. informują, że w związku z zaistniałą awarią na sieci wodociągowej, w dniu dzisiejszym tj. piątek,…