Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obszarze ul. Rycerza Raciborza w m. Raciborowice i Kończyce

1480 0

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na wykonaniu prac budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w obszarze ul. Rycerza Raciborza w miejscowościach Raciborowice i Kończyce, Gmina Michałowice.
2. Zamówienie obejmuje realizację następujących prac:
2.1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej D200 i D160 mm PVC – zgodnie
z projektem budowlanym objętym prawomocną decyzją Starosty Krakowskiego
o pozwoleniu na budowę Nr AB.V.1.780.2016 z dnia 03.08.2016 r.
2.2. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na działkach o numerach ewidencyjnych: 205, 213/7, 214/1, 220/1, 221/1, 223/1, 226/1, 227/1, 228/1, 229/1 – obręb Raciborowice oraz na działkach
o numerach ewidencyjnych: 249/1, 250/1, 251, 252/1, 291 – obręb Kończyce, Gmina Michałowice, woj. małopolskie.

Ogloszenie_PUK.ZP.271.1.2017
SIWZ+zalaczniki
Informacja z otwarcia ofert 21.03.2017
Najkorzystniejsza oferta _internet
Ogloszenie o udzieleniu zamowienia_10.04.2017

Inne wiadomości